Stort hus på Stenungsön

Motorbåt passerar Halse nabb

Utsikt från Kolhätttan mot Halse nabb.

En vinterdag vid dammen

Vinter i Stenungsunds hamn

Vinter vid Stenunge å