jul 102019
 

Sjön Visten, Deje, Värmland.

jul 072019
 

Nu på sommaren är det inte så mycket vatten i fallet.

Ekshärad, Värmland.