maj 132013
 

Highland Cattle-kor på Nedre Västby gård på Västbynäset vid Sjön Visten i Värmland.