Lövsprickning vid Västra Örten

Sjön Västra Örten i Värmland.