Höstfärg i skogen

Eklöv på marken

Rött blad på hösten

Björklöv på hösten

Höstlöv på gatsten