Stora Hamnkanalen i Göteborg

Norra Hamngatan.
 
 

Vy mot Lilla Torget.

Utsikt Göteborg Göta älv

Tre hus som äger

Bakom Järntorget, Göteborg.

Älvsnabben på väg

Göteborg.

Utsikt med Eriksbergskranen

Göteborg. Utsikt från Älvsborgsbron.