Kategorier
Foton

Stora Hamnkanalen i Göteborg

Norra Hamngatan.
 
 

Vy mot Lilla Torget.

Kategorier
Foton

Utsikt Göteborg Göta älv

Kategorier
Foton

Tre hus som äger

Bakom Järntorget, Göteborg.

Kategorier
Foton

Älvsnabben på väg

Göteborg.

Kategorier
Foton

Utsikt med Eriksbergskranen

Göteborg. Utsikt från Älvsborgsbron.