Hus och bryggor på Stenungsön

Höst i Stenungsunds hamn

Flera båtar i Stenungsunds hamn

Båtar i Stenungsunds hamn

En januarimorgon i Stenungsunds hamn