Kategorier
Foton

Ståtlig tall

Sjön Västra Örten, Värmland.