Klarälven vid Dyvelsten

Klarälven söderut vid Dyvelstens flottarmuseum.