Många stammar i skogen

Promenadstigen på Furufjäll, Stenungsund.