jul 022007
 

 
 
 

 
 
 

Göteborgs botaniska trädgård.