Kategorier
Foton

Blåsippor – Sundsby

 

 

Kategorier
Foton

Blåsippor

Blåsippa – på latin Hepatica nobilis.

Blåsippa

 
 

Blåsippa

 
 

 
Jag vill visa denna trädknoppen också.

Kategorier
Foton

Blåsippa

Blåsippa

Blåsippor har vanligtvis helvita ståndare. Men det finns många varianter. Se några varianter här i Wikipedia.Hepatica nobilis