Skrattmås

Björktrast på stigen

Hackspetten matar sin unge

När kommer mamma och pappa med mat?

Nu kommer mamma med mat.

Och sedan kommer pappa med mat.

Jag har en väldig aptit.

Art: Större hackspett.

Staren bygger bo

Talgoxe