Kategorier
Foton

Blåmes

Kategorier
Foton

Vinterfågel

En av Snöholmarna. Stenungsund.
Kategorier
Foton

Skrattmås

Kategorier
Foton

Björktrast på stigen

Kategorier
Foton

Hackspetten matar sin unge

När kommer mamma och pappa med mat?

Nu kommer mamma med mat.

Och sedan kommer pappa med mat.

Jag har en väldig aptit.

Art: Större hackspett.

Kategorier
Foton

Staren bygger bo

Kategorier
Foton

Talgoxe

Kategorier
Foton

En rödstjärt

Kategorier
Foton

Ejder med ungar

Kategorier
Foton

Bofinken bygger bo