Fem röda bär

Höstfärg i skogen

Vacker tall på hösten

Oxbär på hösten

Hängbjörken på hösten

Brudhammarsvägen, Stenungsund.