Djärv redigering av ett gult västtåg

Redigerad i Filter Forge med filtret Abstract Watercolor Sketchbook.