Högt vatten – Skedhammar Stenungsund

Kåkenäs holme och Snöholmarna

Hogia, Stenungsund.

Hus och bryggor på Stenungsön

Grönska vid dammen

Dammen bakom väderkvarnen i Stenungsund.

Höst i Stenungsunds hamn