mar 192009
 

Ville ta på flygande fågel.

Här är resultatet.

Först måsar.

Mås i luften

 

Måsar i luften

 

Kråka.

Flygande kråka

 

En svan.

Svan i luften

 

Mås, redigerad med filtret ”Diffus glöd”.

Mås i luften, redigerad i Photoshop, filter diffus glöd