jun 272017
 

Taget med ett Pentax SMC Takumar 50mm och bländare 1.4