Brattfallet

Nu på sommaren är det inte så mycket vatten i fallet.

Ekshärad, Värmland.