maj 132013
 

Sjön Visten i Värmland.

Vidvinkelobjektivet skapar dramatiska himlar. Och lutande träd.

Men i detta fallet tycker jag att lutningen förhöjer dramatiken i bilden.