jan 182013
 

Vi lämnar Åstol.

Åstol

 
 

Hamnen i Rönnäng. Vy mot Tjörnekalv.

Praktisk vinteförvaring. Det räcker att hissa upp båten vid bryggan.

Tjörnekalv

 
 

Om man har en eka så tar man sig lätt över sundet till Tjörnekalv. Även på vintern.

Eka