maj 232016
 

Slottet heter Slottsviken och ligger vid Rådasjön nära Mölndal.