Tistelfjäril

Brun fjäril

Pärlemorfjäril

Påfågelöga med utbredda vingar

Grön fjäril