Viltvarning

Vägen mellan Karasjok och Lakselv i Nordnorge.