Gräsänder i Kungsbackaån

Ett samspelt par.

Herr och fru Gräsand.

 


 

Latinskt namn: Anas platyrhynchos – vilket betyder brednäbbad and.