Kategorier
Foton

Vilande änder

Kategorier
Foton

Gräsänder i Kungsbackaån

Ett samspelt par.

Herr och fru Gräsand.

 


 

Latinskt namn: Anas platyrhynchos – vilket betyder brednäbbad and.