jul 172019
 


Storlom i Arnästjärn, Deje, Värmland.