feb 082010
 

Söderut från Kåkenäs.

Hela Hakefjorden är täckt av is.