Stig i skogen

En röd buske

Sommargrönska på ängen

Gullholmen – den norra hamnen

Sandstranden vid Grindebacken

Grindebacken, Härmanö.