Träd framför Tjörnbron

Bro bakom tallar

Tjörnbroarna.

Arbete på Tjörnbron

Tjörnbron sedd från Tjörnbrons Camping

Cyklar framför Tjörnbron