Ö i vila

Kåkenäse holme

En klar kall vinterdag.

Helt vindstilla.

Kåkenäse holme.