Fem röda bär

Höstfärg i skogen

Oxbär på hösten

Hängbjörken på hösten

Brudhammarsvägen, Stenungsund.

Höstkänsla